Zihnimiz 癟ok kuvvetli ve esnektir, bunu yarar覺m覺za kullanmak ise bizim elimizde. Arat覺rmalar, zihniyet deiimlerinin performans, mutluluk ve hatta fiziksel sal覺kta olaan羹st羹 gelimeler salayabileceini ortaya koymutur. Zihinlerimizi belli bir ama癟 etraf覺nda eitebilir ve ilerlemenin arkas覺ndaki g羹癟 olarak bize yard覺mc覺 olmas覺n覺 salayabiliriz. Zihnimizi eitmek bize i performans覺, akademik baar覺, esenlik hali, tatmin duygusu olarak geri d繹necektir.

Zihniyet Nedir?

Zihniyet d羹羹ncelerimiz ve ger癟ekler aras覺ndaki filtredir. Bu filtre, kar覺lat覺覺m覺z durumlara kar覺 alg覺m覺z覺, yorumumuzu, hissettiklerimizi ve sonu癟ta davran覺覺m覺z覺 etkiler. K覺saca tutumumuzu oluturur bu nedenle 癟ok 繹nemlidir.

Zihniyet etki ve tepki aras覺nda s羹reci 癟繹zen bir de-coder g繹revi g繹r羹r. Kendinizi ve d羹nyay覺 nas覺l g繹rd羹羹n羹z羹 ve g繹receinizi ekillendirir. Bu nedenle herhangi bir duruma verdiimiz tepki zihniyetimizden kaynaklan覺r.

Mevcut zihniyetimizi gelitirmemize sebep olan eyler ise ge癟mi deneyimlerimizdir. Ge癟mite yaad覺klar覺m覺z ve bunlardan 繹rendiklerimiz bizim kontrol羹m羹zde olmamakla birlikte, hala deitirilebilirdir. Bu nedenle sizi korkutan, belli eyleri yapmaktan al覺koyan bir zihniyete sahipseniz, bunu ta覺mak zorunda deilsiniz.

Herhangi fiziki bir tehdit unsuru bulunmad覺覺 s羹rece konumaktan, 繹ne 癟覺kmaktan, bir davran覺覺 sergilemekten, iletiim kurmaktan ya da fikir belirtmekten 癟ekiniyorsan覺z, k覺saca kendinize g羹venmediiniz anlar ya覺yorsan覺z, bu mevcut zihniyetinizin sizi korkutmas覺ndan kaynaklan覺yordur. Bunu deitirmek ve sizin yarar覺n覺za 癟al覺acak ekilde d羹zenlemek her zaman m羹mk羹n.

Zihniyet T羹rleri

A. Sabit Zihniyet (Fixed Mindset)

Hedeflerini performans 羹zerine kurar. Baar覺s覺zl覺k veya 癟ok denemek zorunda kalmak bir aptall覺k halidir. Performans odakl覺 olduu i癟in stres seviyesi s羹rekli y羹ksektir. Genel olarak 繹zg羹vensiz hissetme eilimine sahiptir. Sonu癟 alamazsa b覺rakmaya yak覺nd覺r ve bu nedenle potansiyelini tam olarak ger癟ekletiremez.

rnek S繹ylemler:
Kar覺lat覺覺m bir zorluk baar覺l覺 olup olmad覺覺m覺 g繹steren bir testtir.
Cevab覺 zaten bilmeli ve performans覺m覺 g繹sterebilmeliydim.
襤leri halletmem i癟in yeteneimi etkileyen kontrol羹m羹n 繹tesinde bir癟ok fakt繹r var.
Her eyin plana g繹re gitmesini tercih ederim.

B. retken Zihniyet

Hedeflerini 繹renmek 羹zerine kurar ve s羹reci deerlendirir. Yeni eyler denemekten korkmaz fakat istediklerini imdilik yapamayabilir. Efor sarf etmek geliimin bir par癟as覺d覺r. Potansiyelini tam anlam覺yla ger癟ekletirebilir.  

rnek S繹ylemler:
襤stediim her eyi 繹renebilirim. Zorluklar ve hatalar gelimem i癟in bir f覺rsatt覺r.
Her zaman yeni eyler 繹renebilirim.
襤leri halletmem i癟in yeteneime g羹veniyor ve gelitirebileceimi biliyorum.
Gelecein ne getireceini bilemem, baar覺l覺 olmak i癟in plan yapar覺m ama merak覺m覺 ve karar esnekliimi korurum.

Zihniyet Nas覺l Deitirilir?

Deiebileceine olan inan癟, deiimin anahtar覺d覺r. Bu nedenle motivasyon s繹zleri ya da g羹ne pozitif balang覺癟 rutinleri klie gibi g繹z羹kse de bilin癟alt覺nda 癟al覺覺r ve siz fark覺nda olmasan覺z bile ie yarar.

Bunun yan覺nda daha kal覺c覺 bir deiiklii istiyorsan覺z, kendinizle ilgili fark覺ndal覺k seviyenizi art覺rman覺z 繹nemlidir. Yak覺n zamanda yapt覺覺n覺z davran覺lar覺n nelerden kaynakland覺覺na dair fark覺ndal覺k salamak sonraki davran覺lar覺n覺zda benzer tetiklenmeler yaaman覺z覺 繹nler ve farkl覺 bir davran覺 sergileyebilmeniz i癟in size f覺rsat verir. Farkl覺 davranmay覺 se癟tiimiz s羹rece ilerleyen zamanlarda bu otomatik bir davran覺a d繹n羹羹r.

Ve deiime balarken kar覺lat覺覺n覺z zor durumlarda kendinize u sorular覺 sorun;

– Kar覺lat覺覺m bu durum benim i癟in nas覺l bir f覺rsat salayabilir?
– Bu zorluun bana 繹rettiklerini ne ekilde kullanabilirim?
– Yeni bir ey 繹renmenin m羹cadelesini aarsam, bu beni nerelere g繹t羹rebilir?*
– Arzulad覺覺m duruma ulamak i癟in atabileceim en k羹癟羹k ad覺m nedir?
– Bu zorluu ama konusunda 癟繹z羹m羹n bir par癟as覺 nas覺l olabilirim?
– Bu zorluu at覺覺m durumda, beni daha b羹y羹k bir f覺rsata g繹t羹rebilir mi?

retken Zihniyet Gelitirmek

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir