Bu brand checklist, markanızı oluştururken geçmeniz gereken aşamaları anlatması için düzenlenmiştir.


Bir marka oluşturma süreci, işletme sahipleri ve girişimciler için zorlu bir yolculuktur. Yaratıcı fikirlerin hayata geçirilmesi, yeni ürün ve hizmetlerin sunulması ve hedef kitleye ulaşma potansiyeli, girişimcileri hızlı bir şekilde pazara atılmaya teşvik eder. Ancak, birçok marka sahibi, aceleyle hareket etme eğilimindedir ve bu da marka stratejisi sürecinde birçok önemli noktanın göz ardı edilmesine yol açar.

Marka stratejisi, bir markanın kimliğini belirlemek, hedef kitlesini tanımlamak, rekabet avantajı elde etmek ve uzun vadeli başarı için bir yol haritası oluşturmak için kullanılan bir planlama sürecidir. Başarılı bir marka stratejisi, markanın benzersizliğini vurgular, hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılamaya odaklar ve markanın sürdürülebilir büyümesini destekler.*


5 adımda marka kontrol listesi;

01. Araştırma Fazı

02. Keşfetme Fazı

03. Hedefleme Fazı

04. Yaratma Fazı

05. Pazarlama Fazı


01. Araştırma Fazı

Araştırma fazı markanın genel stratejisinin temelidir. Hedef kitlenin kim olduğu ve ihtiyaçları bulunur.*


02. Keşfetme Fazı

Keşfetme fazı, rekabeti anlamak ve marka konumu için kritiktir. Müşterinizin zihnindeki yeriniz analiz edilir.


03. Hedefleme Fazı

Markanın karakterini belirlemek için önemlidir. Markanın değerleri, misyonu ve vizyonu bu fazda belirlenir.


04. Yaratma Fazı

Markanın görsel ve duygusal kimliğini oluşturur. Logo, renkler, tipografi gibi unsurlar bu fazda geliştirilir.*


05. Pazarlama Fazı

Bu fazda, marka bilinirliğini artırmak ve satışları teşvik etmek için pazarlama taktikleri gerçekleştirilir.

Siz de kendi markanızı bu brand checklist ile analiz edin.


Markalaşmak için takip edin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir