Hipoteze dayalı problem çözümünde sorunu anlamak kilit önemdedir. Gömleğin ilk düğmesi gibi sorunun yanlış anlaşılması, diğer düğmelerin de bu yanlışı takip etmesine neden olur. Sorunu doğru anlamak için ise kullanılan yöntem SMART’tır.

Problemi Belirlemek;

SMART, Specific (Net), Measurable (Ölçülebilir), Achievable (Ulaşılabilir), Relevant (İlgili), Time – Bound (Zaman Sınırlı) kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuştur.

Specific (Net): Problemimiz yeterince odaklı mı? Ulaşılması istenen hedef net mi?
Measurable (Ölçülebilir): Ulaşılması ya da analiz edilmesi gereken metrikler (KPI) nelerdir?
Achievable (Ulaşılabilir): Hedefe ulaşmak için hangi adımları atmak gerekiyor?
Relevant (İlgili): Sorun ile alakalı herkesi ve her şeyi kapsıyor mu?
Time – Bound (Zaman Sınırlı): Sorunun çözümü için ne kadar bir süre var?

Çözümü Belirlemek;

SMART tekniği ile çözüme giden ana soru bulunduktan sonra ise çözümün hayata geçirilmesi için gerekenler düşünülmelidir.

Bunun için ise aşağıdaki sorular sorulmalıdır;

Şartlar: Bu sorunu etkileyen iç ve dış faktörler nelerdir? Neler bu sorunun çözümü için engeller yaratabilir? Bu çözümü etkileyen trendler ya da iç durumlar var mıdır?
Paydaşlar: Bu sorunun çözümü için kimlere ihtiyacım var? Bu sorun kimleri ilgilendiriyor?
Sınırlar: Çözüm neleri içeriyor? Neleri çözebilir veya neleri çözemez?
Kriterler: Çözümün başarılı olduğunu düşünmemiz için hangi metriklere ihtiyacımız var ve hedefimiz ne?
Kaynaklar: Sorunun çözümünde odaklanmayı ve verimliliği sağlamak açısından hangi kaynakların bilgisinden yararlanacaksınız?

Çözümü Yanıltan Etkenleri Belirlemek;

Çözümü bulurken düşünmemiz gerekenler:

Çözümü geçmiş tecrübelerimizden kaynaklı olarak önyargılı bir şekilde düşünüyor olabilir miyiz?

Bunu engellemenin yolu ise çözümün karşı argümanlarını geliştirmeye çalışmak ve mümkünse bunu bir grup aktivitesi olarak herkesin katılmasını sağlamak. Bu şekilde çözümün eksik yönlerini keşfetmekle kalmaz, daha objektif bir şekilde soruna ve çözüme tekrar yaklaşmayı da sağlamış oluruz.

Uygulanabilecek Teknikler:

Pre-Mortem Tekniği (Ölüm Öncesi);
Sunduğunuz çözümün tamamen başarısız olduğunu düşünün ve neden başarısız olduğuna dair nedenler üretmeye başlayın.

3 Rakip Hipotez Tekniği;
Çözüm için 3 hipotez önerin ve bunları geliştirmeye çalışın. Sorunun çözümüne farklı açılardan yaklaşacağınız için ana hipotezinizin zayıf yanlarını görmeye başlayacaksınız ve ana hipotez için kullandığınız kaynakların doğruluğunu tekrardan test edebileceksiniz.

Önceliklendirme Matrisi

Birden fazla problemi önceliklendirmek için aşağıdaki matrisi kullanabilirsiniz.

Problem Çözümü ve Smart Tekniği – human

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir