Marka Arketipi Nasıl Bulunur?

Marka arketipi anlamak için önce arketip kavramını bilmek gerekir. Hikâye anlatım tekniklerinde arketip, karakterin düşünce tarzını ve davranışlarını tutarlı bir şekilde aktarmak için kullanılır. Markalar da bu kavrama iletişim bütünlüğünü sağlamak amacıyla stratejilerinde yer verir. Arketip, markalar için müşterisi ile ilişki türünün seçilmesidir.

Arketip Fransızca: archétype ilk örnek, asıl numune demektir.

Kelime anlamıyla kalıp, şablon, ilk tip şeklinde ifade edilen arketipler gerçekte insan kültürünü oluşturan yapıtaşlarıdır. İnsanlar uzun dönemler boyunca karşılaştığı benzer olayları bir süre sonra belli davranış kalıplarına oturtmuş ve bu kalıpları kuşaklar boyunca aktarmaya başlamıştır. Habil ve Kabil, Havva ile Âdem, Romeo ve Juliet, Ferhat ile Şirin bu arketiplerin örneklerinden birkaçıdır.

Neden Önemli?

Bu fikri markalar dünyası için kullanışlı kılan isim ise Carl Gustav Jung’dur. Çünkü Jung arketipleri birbirinden, evrensel olarak anlaşılır bir şekilde, bilinçaltındaki temel insan arzularına, dürtülerine, korkularına ve motivasyonlarına göre ayrılabileceğini ortaya çıkarmıştır. Böylelikle bir markanın insani özellikler ve faydalar üzerinden kitlesi ile iletişimde bulunmasının yolunu açmıştır ve kitleye marka ile birlikte nasıl bir deneyim elde edeceklerini hissetme fırsatını sunmuştur.

Arketipler, bir markanın kategori içerisinde rakiplerinden iletişim alanında farklılaşmasını ve müşteri deneyiminin tutarlılığını sağlarken, stratejide belirlenen markanın var olma amacını ve değerlerini bir bütünlük içinde yansıtmasını sağlar. Böylelikle markalar, kitlesi ile birlikte duygusal yoğunlukta ve kolay anlaşılır ilişkiler kurar.

Arketipler;

Marka Arketipi Türleri;

Arketip dünyasında sayısız arketip bulunsa da birbirinden arzu, korku ve motivasyon bakımından farklılaşan 12 arketip grubu, markalar dünyası tarafından genel kabul gören marka arketipi sistemini oluşturur.

marka arketipi

1. Hükümdar / Ruler: Power isn’t everything, it is the only thing. // Control

Hükümdar arketipi her şeyden önce kontrolü ister ve baskın bir kişiliktir. Zengin ve yüksek kültürlü müşteriye hizmet götürme eğilimindedir.

Ses tonu, komuta eden ve açık ifadelerden oluşur. Marka mesajı ise, “mükemmelliğinizi ve başarınızı ödüllendirin”dir. Liderliğini ve üstünlüğünü göstermek isteyen markalar için uygundur.

Motivasyonu: Güç kazanmak ve gücü sürdürmektir.
Korkusu: Acizlik, Başarısızlık, Yoksulluk, Önemsizlik
Arzusu: Başarılı bir aile, şirket ya da topluluk yaratmaktır.

Ana Kategoriler: Lüks Arabalar, Saat, Lüks Oteller
Örnek Markalar: Louis Vuitton, Mercedes, Rolex
Örnek Kişiler: Don Corleone- Godfather

Vaadi: Güven, Prestij, Başarı, Zenginlik, Güç

Hedef Kitle ile İletişim: Kitlenize hitap etmek için onların güç, kontrol ve saygı duygularını onaylamalısınız. Hissetmek istedikleri üstünlük duygusunu, özel bir grubun parçası olduğunu hissettirerek verebilirsiniz.


2. Yaratıcı / Creator: If it can be imagined, it can be created. // Innovation

Yaratıcı arketipi daima daha önce yapılmamış, kalıcı değere sahip yeni ve orijinal şeyleri yaratmak ister. Kendini beceri ve yetenekleri üzerinden ifade eder.

Ses tonu, ilham verici, provokatif ve cüretkardır. Marka mesajı “her yerde potansiyeli gör ve özgür hayal gücü ile özgünlüğü ortaya çıkar”dır. Müşterisine kendisini özgün bir şekilde ifade edebileceği araçları ya da ürünleri sunan markalar için uygundur.

Motivasyonu: Yeni ve olağanüstü şeyler üretmek.
Korkusu: Sıradan olmak, Kopyalanmak, Aşinalık, Durgunluk
Arzusu: Kalıcı değere sahip şeyler üretmek.


Ana Kategoriler: Sanat, Dizayn, IT,
Örnek Markalar: Lego, Apple, Adobe
Örnek Kişiler: Picasso

Vaadi: Yaratıcılık, Özgünlük, Kendini ifade etme, Hayal Gücü.

Hedef Kitle ile İletişim: Yaratıcı sürecin bir parçası olabileceğinizi uyandırmanız gerekir. Kitlenizin kendisini olabildiğince ifade etmesine olanak sağlayacağınıza ikna etmeniz gerekir. Kitlenizin yaratma ve yenilik yapma arzusunu ilhamla desteklemeniz işe yarayacaktır.


3. Masum / Innocent: Life is Simple and Simplicity is Elegant. // Safety

Masum arketipi, hayata iyimser bakar. Hayatında güven ister, ama en önemlisi kendinin ve herkesin mutlu olmasını ister. Dürüst ve saftır. Herkesin içinde başkalarının görmediği iç güzelliği görme becerisine sahiptirler.

Ses tonu, iyimser, dürüst ve alçakgönüllüdür. Marka mesajı, “hayattaki en sağlıklı şeyler, hilesiz ve saf olan şeylerdir”. İyilik, sadelik, çocukluk gibi kavramlarla ilişkilendirilebilen markalar için uygundur.

Motivasyonu: Doğaya ve doğal yaşama geri dönmeyi ister.
Korkusu: Karmaşıklık, Negatiflik, Cezalandırılmak, Aldatılmak
Arzusu: Cenneti deneyimlemek.

Ana Kategoriler: Güzellik, Vücut Bakımı, Organik Gıda, Temizlik Ürünleri, Bebek Ürünleri
Örnek Markalar: Dove, Whole Foods
Örnek Kişiler: Forrest Gump

Vaadi: Doğallık, Ahlak, Sadelik, Pozitiflik, Dürüstlük, Mutluluk

Hedef Kitle ile İletişim: Basit, dürüst ve olumlu iletişimle güvenini kazanmanız gerekir. Olumsuz veya suçluluk temelli iletişimden kaçınılmalıdır. Markanızı güvenlikle ilişkilendirebilecekleri temaları yaratmanız yararlı olacaktır.


4. Bilge / Sage: The truth will set you free  // Understanding

Bilge arketipi, gerçeğin, bilginin ve bilgeliğin peşindedir.

Ses Tonu, bilgili, yol gösterici, kendinden emindir. Marka mesajı ise, “Eğitimin bilgeliğe giden yol olduğunu ve cevapların orada yattığına inanır.” Yetkinliğin önemli olduğu kategorilere uygun bir arketiptir.

Motivasyonu: Sadece dünyayı anlamak değil, anladığını başkalarıyla paylaşmak.
Korkusu: Cahillik, Güçsüzlük, Yanlış bilgilendirilme
Arzusu: Dünyayı değiştirebilecek kişilerle bilgilerini paylaşmak. Gerçeğin keşfi.

Ana Kategoriler: Medya, Okullar, Danışmanlık Şirketleri, Arama Motorları
Örnek Markalar: Google, BBC, Oxford, CNN, 3M
Örnek Kişiler: Yoda – Star Wars

Vaadi: Bilgelik, Zeka, Uzmanlık, Bilgi, Etki

Hedef Kitle ile İletişim: Gerçekçi ve iyi araştırılmış bilgiler üzerinden, ucuz mesajlardan kaçınarak iletişime geçmek uygun olacaktır.


5. Kaşif / Explorer: Don’t fence me in. // Freedom

Kaşif arketipi, doğayla bağlantı kurma ve keşif peşindedir.

Ses tonu, korkusuz, heyecanlandırıcı ve cüretkardır. Marka mesajı ise, “sadece bir hayatın var, dışarı çık ve anlamlı kıl”dır. Kullanıcısının herhangi bir alanda özgürleşmesini sağlayan markalar için uygundur.

Motivasyonu: Sınırlarının dışına çıkmak.
Korkusu: Kapana kısılmışlık, hareketsizlik, sınırlanma, hapsedilme, tedbirlilik
Arzusu: Kendini keşfetmek

Ana Kategoriler: Extreme Sporlar, Outdoor Ürünleri , Otomotiv, Seyahat Markaları.
Örnek Markalar: North Face, Jeep, Patagonia, Turkish Airlines
Örnek Kişiler: Indiana Jones

Vaadi: Macera, Keşif, Kendini keşfetme, Özgürlük, Bilinmeyeni bilme.

Hedef Kitle ile İletişim: Kitlenizin ilgisini çekebilmek için ona meydan okumalısınız. Modern yaşama meydan okumak, bilinmeyeni keşfetme konusunda ilham vermek güçlü bir iletişim kurmanıza fırsat verecektir.


6. Kahraman / Hero: Where there’s a will, there is a way. // Mastery

Kahraman arketipi dünyayı daha iyi bir yer yapmanın peşindedir.

Ses tonu, dürüst, cesur ve samimidir. Marka mesajı ise, “zorlukları aşmak için cesaret ve kararlılığa sahibiz”dir. Kazan ya da kaybet mentalitesine sahip veya ortak bir düşman belirleyebilen markalar için uygundur.

Motivasyonu: Günü kurtarmak ve herkese olduğu gibi kendisine de değerini kanıtlamak ister.
Korkusu: Yetersizlik, Korkaklık, Zayıflık, Yıkım, Kabiliyetsizlik
Arzusu: Cesur eylemlerle değerini kanıtlamaktır.


Ana Kategoriler: Spor Giyim, Spor Aletleri, Tesisat/Elektrik Servisleri
Örnek Markalar: Nike, Adidas, Fedex
Örnek Kişiler: Maximus – Gladiator

Vaadi: Ustalık, Cesaret, Büyüme, Gelişme, Savunma/Koruma

Hedef Kitle ile İletişim: Kitlenize başarıya ulaşma konusunda ilham ve güç vermelisiniz. Kitlelerinde bulunan arzuyu artıracak ve meydan okumayı teşvik edebilecek markalar daha güçlü iletişimler kuracaktır. Onlara bu mücadeleyi ve mücadelenin sonunda elde edeceği tatmini göstermeniz önemlidir.


7. Sihirbaz / Magician: It can happen. // Power

Sihirbaz arketipi, başkalarının imkansız gördüğünü/hayallerini gerçekleştirme peşindedir.

Ses tonu, gizemli, bilgili ve güven vericidir. Marka mesajı ise, “eğer inanırsanız bütün hayalleriniz gerçek olabilir”dir. Değişim ya da dönüşümü uzun bir süreçte değil, anlık sağlayabilen markalar için uygundur.

Motivasyonu: Büyülü anlar yaratmak.
Korkusu: Sonuçlar, Hareketsizlik, Şüphe, Belirsizlik
Arzusu: Hayallerin gerçeğe dönüşmesi.

Ana Kategoriler: Eğlence Platformaları, Güzellik Ürünleri, Spa Merkezleri, Sağlık Ürünleri
Örnek Markalar: Red Bull, Dyson
Örnek Kişiler: Gandalf – Lord of The Rings

Vaadi: Dönüşüm, Bilgi, Vizyon, İnanç ve Keşif

Hedef Kitle ile İletişim: Kitleyi dönüşümsel bir yolculuğa çıkaran markalar için uygundur. Kesin değişim vadeden ve bunu anlık olarak gerçekleştirme üzerine kurulu bir dünyada kitlenizi etkilemeniz mümkün olacaktır. (Before / After)


8. Asi / Outlaw: Rules are made to be broken. // Revolution

Asi arketipi, yasak elmanın baştan çıkarıcılığına sahiptir.

Ses tonu, yıkıcı, asi, kavgacıdır. Marka mesajı ise, S”tatükoya razı olmak zorunda değilsin. Birincisi, daha fazlasını talep et, ikincisi dışarı çık ve onu al”dır. Kitlesini anında toplum ortalamasının görünüşünden ya da düşünüş tarzından ayırabilecek markalar için uygundur.

Motivasyonu: Farklı bir yol olduğunu göstermek.
Korkusu: Bağımlılık, Uyum sağlama, Kabul görme, Hizmet etme
Arzusu: Devrim yapmak.

Ana Kategoriler: Motorsiklet, Alternatif Moda, Dövme
Örnek Markalar: Harley Davidson, Virgin, Diesel
Örnek Kişiler: Joker, Robin Hood

Vaadi: Özgürlük, Değişim, Doğruluk, İntikam, Kurtuluş

Hedef Kitle ile İletişim: Kitlenizle aynı dünya görüşüne sahip olduğunuzu kanıtlamanız gerekir. Statüko ortak düşmanınız olmalıdır. Resmi iletişim dilinden kaçınmalı ve cesaretinizi, tavrınızı göstermek çekinmemelisiniz.


9. Eğlendirici / Jester: If I can’t dance, I’m not part of it // Pleasure

Eğlendirici arketipi, eğlenmek ve anı yaşamakla ilgilenir.

Ses tonu, eğlenceli, oyuncu, iyimserdir. Marka mesajı ise, “Kısa zaman için buradayız, her şeyi boşver ve hayatı yaşa”. Ana faydası insanların iyi vakit geçirmesine yardımcı olmak olan markalar için uygundur.

Motivasyonu: Birlikte güzel anlar paylaşabilmek
Korkusu: Sıkıcılık, Üzüntü, Yalnızlık, Negatiflik, Kasvet
Arzusu: Her anın tadını çıkarabilmek

Ana Kategoriler: Şeker Ürünleri, Bira Markaları, Çocuk Markaları
Örnek Markalar: M&M, Geico, Fanta
Örnek Kişiler: Jim Carey, Mehmet Ali Erbil J

Vaadi: Eğlence, Mutluluk, Birliktelik, Pozitiflik, Kahkaha

Hedef Kitle ile İletişim: Kendilerini iyi zamanlarla ilişkilendirmek isteyen markalar için uygundur. Marka hayatın olumlu yanlarını, eğlenceli bir ruhla vurgulamalıdır. Mutluluk üzerinden kurulabilen bağlantılar güçlü olacaktır.


10. Aşık / Lover: I only have eyes for you. // Intimacy

Aşık arketipi, insanlar, deneyimler ve sevdikleriyle iletişimde olma isteğindedir.

Ses tonu şehvetli, empatik, yatıştırıcıdır. Marka mesajı ise, “çarpıcı güzelliği görmezden gelmek imkansızdır”dır. Kullanımı insanların aşkı ya da arkadaşlığı bulmasına yardım eden markalar için uygundur.

Motivasyonu: Derin ilişkiler kurmak.
Korkusu: Yalnızlık, Görünmezlik, Dikkat Çekememe, Küçümsenme, Reddedilmedir
Arzusu: Samimiyet ve şehvetli zevk yaşamaktır.

Ana Kategoriler: Parfüm, Kozmetik, Şarap, Fast Food
Örnek Markalar: Alfa Romeo, Chanel, Victoria Secret, Magnum
Örnek Kişiler: Marilyn Monroe

Vaadi: Şehvet, Yakınlık, Zevk, Etkileme, Aşk

Hedef Kitle ile İletişim: Kitlenizi çekici hissettirmeniz ve tutkulu arzularını harekete geçirmeniz gerekir. İletişimde duyusal bir dil ve ton kullanılmalıdır. Görüntü ve ses tonu, aşık arketipi için özellikle önemlidir. 5 farklı duyuyu hayal ettirebilen markalar güçlü bağlar kurabilir.


11. Bizden Biri & Vatandaş / Regular: You’re just like me and I’m just like you. // Belonging

Bizden biri arketipi, herkes gibi sıradan bir insan olmanın erdemlerini gösterir.

Ses Tonu, arkadaşça, alçak gönüllü ve otantiktir. Marka mesajı ise, “Eğer birbirimize dürüst ve arkadaş canlısı yaklaşırsak, hepimiz bir harmoni içinde yaşayabiliriz. Hepimiz eşit yaratıldık”tır. Günlük hayatta herkesin kullandığı ve kullanımı insanlarda aidiyet duygusu uyandıran markalar için uygundur.

Motivasyonu: Uyum içerisinde hayatını devam ettirmek.
Korkusu: Dışlanma, Öne Çıkmak, Düşmanlık, Ayrışma
Arzusu: Başkalarıyla bağlantı kurmak ve bir gruba ait olmak.

Ana Kategoriler: Ev Ürünleri, Günlük Giyim Markaları, Otomobil Markaları
Örnek Markalar: Fiat, IKEA, Target
Örnek Kişiler: Will Smith – Pursuit Of Happiness

Vaadi: Bağlantı, Birliktelik, Eşitlik, Arkadaşlık, Aidiyet

Hedef Kitle ile İletişim: Kitlenize bir aidiyet hissi vermeniz gerekir. Normal olmanın sorun olmadığını belirtmeniz önemli olacaktır. Ev ve aile yaşamını ön plana çıkarmak ve elitist “ biz daha iyiyiz” konumlamasını dışlamak gerekir. İçinde yoldaşlık, mütevazilik, dostane ve gerçekçi ilişkiler barındıran iletişim başarılı olacaktır.


12. Bakıcı & Korumacı / Caregiver: Love your neighbour as yourself // Service

Bakıcı arketipi, özverili bir kişiliğe sahiptir ve başkalarını koruma, onlara bakma arzusuyla hareket eder.

Ses tonu ilgili, sıcak ve güven vericidir. Marka mesajı ise, Herkes ilgilenmeyi hak eder, hepimiz birbirimize yardımcı olmak için çabalamalıyız’dır. İnsanların arasındaki bağları kuvvetlendiren ve birbirlerini önemsemesini sağlayan markalar için uygundur.

Motivasyonu: Başkalarını zarar görmekten korumak.
Korkusu: Izdırap, Yardımsız kalmak, Nankörlük, Yok sayılmak, Suçlanmak
Arzusu: Toplumu huzurla yaşanabilir bir yer haline getirmek

Ana Kategoriler: Sağlık Merkezleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Hastaneler, Eğitim Markaları
Örnek Markalar: Unicef, WWF, TOMS, Volvo
Örnek Kişiler: Robin Williams – Patch Adams

Vaadi: Destek, Yardım, Hizmet, Şükran

Hedef Kitle ile İletişim: İhtiyacı olanlara yardım eden markalar için idealdir. Bu markaların sıcak, düşünceli, cömert ve anaç bir yaklaşım ile ihtiyaçlara hitap edecek bir güven duygusunu kitlesine hissettirmesi gerekir. Vicdan uyandıran mesajlar ve buna dair korumacı ve bakımı üstlenen faaliyetler etkili bir ilişki kurulması konusunda yardımcı olacaktır. Bu tarz olaylara sadece reaktif değil, önleyici aksiyonların geliştirilmesi de kıymetlidir.


Marka Arketipi Nasıl Bulunur?

1. Müşteriniz Hangi Arketip Olmak İstiyor?

Müşteriniz kategoride hangi rolleri üstlenmiş durumda? Bulunduğu rol ile birlikte kendisini hangi arketip olarak görmek istiyor? Hayalinde ulaşmaya çalıştığı arketip nedir? Hayatta onu motive eden şeyler ne?

Bunun cevabı markanızın stratejisini belirlemek için önemli bir unsur çünkü ilham veren bir arketip mi yoksa destekleyen bir arketip mi seçeceğinizi müşterinizin durumu belirleyecek.

Örnek:
Kahraman Baba, Bilge Baba, Eğlendirici Baba
Bilge Çalışan, Yaratıcı Çalışan, Aşık Çalışan

2. Müşterinizin Kategoride Yaşadığı Negatif Duygu Nedir ve Markanız Hangi İhtiyaca Cevap Veriyor? (Bireysel İhtiyaç – Fayda Sağlayan/Destekleyici Arketip)

Müşterinin mevcut deneyiminde yaşadığı negatif duygular nedir? Endişe, Yetersizlik, Sıkıcılık, Ürkeklik, Yalnızlık? Bundan kurtulmak için markanızdan beklentisi nedir?

Her güçlü marka, müşterisiyle öncelikle duygusal bağlar üzerinden iletişimini sürdürür. Hedef kitle kendisinin ihtiyacı olan ve eksikliğini hissettiği duyguların dönüşümünü markadan almak ister. Müşteriler olmak istedikleri arketiplere ulaşma noktasında pek çok farklı kategoride farklı desteğe ihtiyaç duyabilirler. Bu destek kendisine güven sağlayacak hükümdar bir araç olabilirken, her şeyi zahmetsiz şekilde önüne getiren kaşif arketipine sahip bir marka da olabilir.

Örnek:
Müşteri Arketip: Eğlendirici Baba – Negatif Duygu: Sıkıcılık
Marka Arketipi: Bizden Biri
Keyifli anlara İhtiyacınız olduğunda yanınızdayız. – FIAT

Müşteri Arketip: Kahraman Baba – Negatif Duygu: Yetersizlik
Marka Arketipi: Kaşif
Çocuklarınızın hayallerini keşfetmesini sağlayın. – Jeep

Müşteri Arketipi: Yaratıcı Çalışan – Negatif Duygu: Sıradanlaşmak
Marka Arketipi: Bilge
Where good ideas find you. – Medium

3. Markanız Hedef Kitleye Hangi Kişi Olması İçin İlham Veriyor? (Sosyal İhtiyaçlar – Arzulanan Arketip)

Markanız müşterisine daha iyi bir insan olmak konusunda mı, daha yaratıcı bir insan olma konusunda mı, daha mücadeleci bir insan olma konusunda mı ilham veriyor? Markanın müşterisini dahil ettiği topluluk nasıl bir topluluk?

Müşterinin arzu ettiği arketip ile markanızın arketipinin aynı olması durumunda influencer marka konumuna ulaşırsınız.

Örnek:
Asi insanların buluşma noktası: Harley Davidson – Asi, Yaratıcı insanların buluşma noktası: Apple – Yaratıcı, Mücadeleci insanların buluşma noktası: Nike – Kahraman.

4. Markanız Bir Kişi Olsa Kim Olurdu?

Markanızın benzediğini düşündüğünüz kişi, markanızın arketipini belirlemenizde yardımcı olabilir. Markanızın hangi tanınan kişiye uyduğunu düşünüyorsanız, markanızı da o kişi ve arketipi üzerinden konumlayabilirsiniz.

Örnek:
Yılmaz Erdoğan – Bilge , Fatih Terim – Hükümdar, Mehmet Ali Erbil – Eğlendirici, Masum – Nil Karaibrahimgil, Kaşif – Mehmet Gürs, Aşık – Ayhan Sicimoğlu.

5. Marka Değerleriniz Marka Arketipiniz ile Uyuşuyor Mu?

Sizin için uygun olduğunu düşündüğünüz arketiplerin değerleri ile markanın değerleri birbirine örtüşüyor mu?

Müşterinin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında sizin değerlerinize ters düşen durumlar yaşanabilir. Böylelikle potansiyel arketipleriniz içerisinde müşterinin sorununu çözmek için belirlediğiniz değerlere uygun arketipi seçmek inandırıcılığınızı artıracaktır.

6. Kategorinin Arketipi Nedir?

Her kategoride genellikle lider marka tarafından sahiplenilmiş bir arketip vardır. Bu arketip müşterinin kategoriden ana beklentisini yansıtır. Lider marka değilseniz, kategorinin ana arketipi üzerinde konumlanmak sizi farklılaştırmayacaktır.

Örnek:
a. Hükümdar: Lüks araba, Oteller, Bankacılık, Silah
b. Yaratıcı: Sanat, Dizayn, Teknoloji
c. Masum: Banyo Ürünleri, Organik Gıda, Bebek Ürünleri gibi.

7. Rakiplerinizden Nasıl Farklılaşıyorsunuz?

Müşteri markanızdan nasıl bir fayda sağlıyor? Rakiplerde bulamadığı hangi duygusal ya da fiziksel faydayı markanızda bulabiliyor?

Rakiplerinizle aynı arketipi sahiplenmeniz, iletişimde farklılaşmanızı engelleyecektir. Bu nedenle rakiplerinizden farklı bir arketipi seçmek, mesajınızın hedef kitlenize daha etkili ve maliyeti düşük bir şekilde ulaşmanızı sağlayacaktır.

Persona ve Arketip İlişkisi;

Personalar, arketipleri belirlemede etkili bir yöntemdir. Çünkü personalar kategorideki müşteri gruplarının motivasyonlarını, korkularını ve arzularını ortaya koyar. Kategorideki birden fazla persona grubunun hangi marka ve ona bağlı olan arketip tarafından hedeflendiğini tespit edebilirseniz, başka persona gruplarını hedeflemeniz markanızın duygusal gücünü artıracak ve çekirdek kitlenizi yaratmanıza yardımcı olacaktır..

Marka Arketipi Stratejinin Neresinde?

Markanın var olma amacı, değerleri, vaadi bulunduktan sonra 4. sırada bunu kimin söyleyeceğine yani arketipe / marka kişiliğine gelir. Arketip belirlendikten sonra, stratejide markanın kullanacağı keywordler, ses tonu, görsel kimliğinin ve marka hikayesinin belirlenmesine geçilir.

Bize ulaşın.

info@intohuman.com

Barbaros Mh. Begonya Sk.
Nidakule No:1 Ataşehir / İstanbul