Artan arz ve talep baskısı nedeniyle şirketler yaratıcı süreçlerini daha hızlı sonuçlandırabilecekleri yolları aradılar. Böylelikle eskiden birbirini takip eden ve uzun bir zaman çizelgesi üzerindeki işler, birçok parçaya bölünüp farklı takımlar tarafından aynı zamanda yapılmaya başlandı ve çok daha kısada sonuç ürünü ortaya çıkaran ve feedback mekanizmalarıyla sürekli kendini doğrulayan bir metot geliştirildi ve bu metota da Agile metodu adı verildi.

Agile ve Sprint

Agile metodu sprintlerden oluşur. Sprintler, genellikle bir ila üç hafta içinde hızla tamamlanabilen, bir hedefe sahip, iş süreci döngüsüdür. Bu süreçlerin sonunda, ortaya çıkan işler denetlenerek feedback alınır ve bir sonraki sprinte bu sonuçlar ile başlanır. Proje sprintlere bölünürken, önce işin kaç sprintlik bir çalışmayı gerektireceği konuşulur ardından bu sprintler içerisinde nelerin yapılabileceğine karar verilir. Bunu belirlemek için ise puanlama sistemi yapılabilir.

Proje ve Sprint Puanlama Sistemi

Bir projenin zorluk derecesi herkes tarafından daha önceki projelerin zorluk dereceleri de kıyaslanarak puanlanır. Bu aşamada backlog grooming denilen iş listesini ya da takip çizelgesindeki işlerin puanlamasını içeren bir yöntem kullanılır. Bu yöntemde o projede yapılması gereken her bir iş zorluk derecesine göre puanlanır. Total iş listesi puanı, projenin de puanını belirler.

Ardından daha önceki deneyimlere dayanarak her takımın bir sprint içerisinde kaç puanlık iş yapabileceği belirlenir. Böylelikle proje puanı ve takımın sprint puanı karşılaştırılarak projenin kaç sprintte tamamlanabileceği hesaplanır.

En son backlogdaki iş listesi puanlarına göre seçilerek sprintlerin total puanını geçmeyecek şekilde delege edilir ve her bir sprintte hangi işlerin yapılacağı belirlenir.

Sprinti oluşturmak için düşünülmesi gerekenler;

1. Sprintin hedefi ve başarı kriterleri nelerdir?
2. Sprint sırasında tamamlanması gereken tüm görevlerin listesi nedir? (Takip Çizelgesi)
3. Sprintin hedefine ulaşması için önceliklendirmeniz gereken görevler nelerdir? (Önceliklendirme Matrisi)
4. Hangi iş hangi ekip tarafından yapılmalıdır?
5. Sprint sonunda doğru feedback nasıl alınabilir?

Sprint nasıl yönetilir?

Sprint Planning;

– Sprintte görev alacak kişilerle sprintin hedefini konuşmak.
– Hedefe ulaşmak için gereken ana adımları belirlemek.
– Süreçte ortaya çıkabilecek engelleri belirlemek.
– Her ekip üyesini ilgileneceği işe dair sorumluluğunu aktarmak.

Sprint Süreci;

– Her sabah sürecin gelişimine dair ekip üyelerinden bilgi almak
– Yeni ortaya çıkan ihtiyaçlar olup olmadığını belirlemek
– Varsa yeni ihtiyaçlara dair dataların elde edilmesini sağlamak.
– Gerekiyorsa yeni bilgiler ışığında planlamayı güncellemek.

Fikirler ve Alternatifler; (opsiyonel*)

– Ortaya çıkan çalışmayla ilgili ilk sonuçları değerlendirmek.
– Hedefe dair alternatiflerin ortaya çıkmasını sağlamak.
– Sprint hedefine göre hangi fikirlerin öncelikli olacağına dair stratejik karar almak.

Prototip ve Feedback;

– Fikirlerin ilk prototiplerini oluşturun ve test edin.
– Test sonuçlarına göre hangi alternatifin daha iyi olduğuna karar verin.
– Feedbacklere göre bir sonraki sprint için nelerin daha iyi yapılabileceğini öğrenin.

Sprinti doğru uygulamak için oluşturulan küçük takımlara karar verme yetkisi verilmesi, detaylı planlardan çok sürecin içerisinde öğrenmenin ve test etmenin sağlanması, sonuçların hızlı alınıp gelişimin tekrar başlaması sağlanmalıdır.

Agile Metodu İle Proje Yönetimi – human

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir