Artan arz ve talep bask覺s覺 nedeniyle irketler yarat覺c覺 s羹re癟lerini daha h覺zl覺 sonu癟land覺rabilecekleri yollar覺 arad覺lar. B繹ylelikle eskiden birbirini takip eden ve uzun bir zaman 癟izelgesi 羹zerindeki iler, bir癟ok par癟aya b繹l羹n羹p farkl覺 tak覺mlar taraf覺ndan ayn覺 zamanda yap覺lmaya baland覺 ve 癟ok daha k覺sada sonu癟 羹r羹n羹 ortaya 癟覺karan ve feedback mekanizmalar覺yla s羹rekli kendini dorulayan bir metot gelitirildi ve bu metota da Agile metodu ad覺 verildi.

Agile ve Sprint

Agile metodu sprintlerden oluur. Sprintler, genellikle bir ila 羹癟 hafta i癟inde h覺zla tamamlanabilen, bir hedefe sahip, i s羹reci d繹ng羹s羹d羹r. Bu s羹re癟lerin sonunda, ortaya 癟覺kan iler denetlenerek feedback al覺n覺r ve bir sonraki sprinte bu sonu癟lar ile balan覺r. Proje sprintlere b繹l羹n羹rken, 繹nce iin ka癟 sprintlik bir 癟al覺may覺 gerektirecei konuulur ard覺ndan bu sprintler i癟erisinde nelerin yap覺labileceine karar verilir. Bunu belirlemek i癟in ise puanlama sistemi yap覺labilir.

Proje ve Sprint Puanlama Sistemi

Bir projenin zorluk derecesi herkes taraf覺ndan daha 繹nceki projelerin zorluk dereceleri de k覺yaslanarak puanlan覺r. Bu aamada backlog grooming denilen i listesini ya da takip 癟izelgesindeki ilerin puanlamas覺n覺 i癟eren bir y繹ntem kullan覺l覺r. Bu y繹ntemde o projede yap覺lmas覺 gereken her bir i zorluk derecesine g繹re puanlan覺r. Total i listesi puan覺, projenin de puan覺n覺 belirler.

Ard覺ndan daha 繹nceki deneyimlere dayanarak her tak覺m覺n bir sprint i癟erisinde ka癟 puanl覺k i yapabilecei belirlenir. B繹ylelikle proje puan覺 ve tak覺m覺n sprint puan覺 kar覺lat覺r覺larak projenin ka癟 sprintte tamamlanabilecei hesaplan覺r.

En son backlogdaki i listesi puanlar覺na g繹re se癟ilerek sprintlerin total puan覺n覺 ge癟meyecek ekilde delege edilir ve her bir sprintte hangi ilerin yap覺laca覺 belirlenir.

Sprinti oluturmak i癟in d羹羹n羹lmesi gerekenler;

1. Sprintin hedefi ve baar覺 kriterleri nelerdir?
2. Sprint s覺ras覺nda tamamlanmas覺 gereken t羹m g繹revlerin listesi nedir? (Takip izelgesi)
3. Sprintin hedefine ulamas覺 i癟in 繹nceliklendirmeniz gereken g繹revler nelerdir? (nceliklendirme Matrisi)
4. Hangi i hangi ekip taraf覺ndan yap覺lmal覺d覺r?
5. Sprint sonunda doru feedback nas覺l al覺nabilir?

Sprint nas覺l y繹netilir?

Sprint Planning;

– Sprintte g繹rev alacak kiilerle sprintin hedefini konumak.
– Hedefe ulamak i癟in gereken ana ad覺mlar覺 belirlemek.
– S羹re癟te ortaya 癟覺kabilecek engelleri belirlemek.
– Her ekip 羹yesini ilgilenecei ie dair sorumluluunu aktarmak.

Sprint S羹reci;

– Her sabah s羹recin geliimine dair ekip 羹yelerinden bilgi almak
– Yeni ortaya 癟覺kan ihtiya癟lar olup olmad覺覺n覺 belirlemek
– Varsa yeni ihtiya癟lara dair datalar覺n elde edilmesini salamak.
– Gerekiyorsa yeni bilgiler 覺覺覺nda planlamay覺 g羹ncellemek.

Fikirler ve Alternatifler; (opsiyonel*)

– Ortaya 癟覺kan 癟al覺mayla ilgili ilk sonu癟lar覺 deerlendirmek.
– Hedefe dair alternatiflerin ortaya 癟覺kmas覺n覺 salamak.
– Sprint hedefine g繹re hangi fikirlerin 繹ncelikli olaca覺na dair stratejik karar almak.

Prototip ve Feedback;

– Fikirlerin ilk prototiplerini oluturun ve test edin.
– Test sonu癟lar覺na g繹re hangi alternatifin daha iyi olduuna karar verin.
– Feedbacklere g繹re bir sonraki sprint i癟in nelerin daha iyi yap覺labileceini 繹renin.

Sprinti doru uygulamak i癟in oluturulan k羹癟羹k tak覺mlara karar verme yetkisi verilmesi, detayl覺 planlardan 癟ok s羹recin i癟erisinde 繹renmenin ve test etmenin salanmas覺, sonu癟lar覺n h覺zl覺 al覺n覺p geliimin tekrar balamas覺 salanmal覺d覺r.

Agile Metodu 襤le Proje Y繹netimi – human

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir